ortho2000

Prothesen

Indien u een lichaamsdeel mist kan een prothese u helpen om weer beter te functioneren in het dagelijks leven. Per definitie is een prothese een hulpmiddel dat een lichaamsdeel zo goed als mogelijk vervangt. Binnen de technische orthopedie worden uitsluitend prothesen vervaardigd die buiten het menselijk lichaam gedragen worden. Prothesen worden in die zin ook aangeduid als kunstbenen of kunstarmen.

Prothesen worden altijd op maat gemaakt. Er wordt altijd samen met uw medisch specialist en onze behandelaars bekeken welk soort prothese het beste aansluit bij uw behoeften en welke eisen u stelt aan de prothese. Als prothesedrager bepaalt u zelf wat het belangrijkste is, de functionaliteit of het esthetische aspect.
Het is de taak van onze behandelaars om u te adviseren over de meest optimale combinatie van materialen en technieken. De uitvoering van de prothese is altijd afhankelijk van de plaats waar de prothese bevestigd zal worden op het lichaam en wat u met de prothese wilt of moet kunnen.
Het leren omgaan met een prothese is een proces van wennen en oefenen. Na het verlies van een lichaamsdeel bent u daar misschien niet fysiek of mentaal aan toe. Onze behandelaars respecteren de tijd die u nodig heeft om met de prothese om te leren gaan en begeleiden u hier zo goed mogelijk bij.

Op onderstaande foto ziet u een voorbeeld van een prothese vervaardigd bij Orthopaedie 2000. Deze technische oplossing is gemaakt voor een cliƫnt met een aangeboren afwijking aan het been.

Prothese Orthopaedie 2000