ortho2000

Maatwerk in vakmanschap

Kennis en kunde

Dat betekent specialistenwerk door vakkundig geschoolde mensen die hun hand niet omdraaien voor ambachtelijk vakmanschap, integendeel.
Wij zien het als een uitdaging om de lat steeds hoger te leggen met maar één doel voor ogen, het bieden van een kwaliteitsproduct en een optimale dienstverlening.

Streven naar perfectie

Wij zijn gevestigd in Maastricht en Roermond
Hier bevinden zich zowel onze behandelkamers als de goed geoutilleerde instrumentenmakerij.
In die instrumentenmakerij wordt met de nieuwste technieken en machines gewerkt in combinatie met onze vakmanschap van de medewerkers.
Een goede personele bezetting op alle niveaus is dan ook vanzelfsprekend.

Cliënt (Patiënt) staat centraal

Uw Cliënt (Patiënt) mag altijd rekenen op onze volledige aandacht.
Dat begint al bij het intake gesprek, waarbij de Cliënt (Patiënt) een vaste behandelaar krijgt toegewezen.
Nauwkeurigheid bij het aanmeten, precisie en snelheid van handelen bij de vervaardiging van de hulpmiddelen staat centraal in ons denken en doen.
In de meeste gevallen krijgt de Cliënt (Patiënt) binnen 14 dagen tijdens de vervolgafspraak de hulpmiddelen mee naar huis.
Kortom Orthopaedie 2000 staat voor een zorgzame begeleiding die steunt op de begrippen persoonlijk advies en uitstekende producten.

Comfort

Comfort duidt op een voorziening die lekker zit en gemakkelijk is in gebruik.
Een oncomfortabele prothese of orthese wordt niet gebruikt of alleen ingezet wanneer men echt niet zonder kan.
Een echt comfortabele voorziening maakt dat de gebruiker af en toe de prothese of orthese vergeten kan.

Cosmetiek

Cosmetiek duidt op een voorziening die het de gebruiker mogelijk maakt zo normaal mogelijk te leven.
Een cosmetische voorziening is niet of nauwelijks zichtbaar en past het best bij het lichaam.
Een cosmetische voorziening maakt de lichamelijke beperking of afwijking zo min mogelijk zichtbaar voor de omgeving.

Controle

Controle duidt erop dat de gebruiker de baas is.
Hij zij heeft de controle over het functioneren van lichaam en prothese of orthese samen.
De prothese of orthese moet mogelijk maken dat de gebruiker die controle ook kan uitoefenen door het lichaam die functies te bieden die het echt niet missen kan.
Het verdient de voorkeur functies die het lichaam zelf kan of heeft niet met de prothese of orthese te benvloeden.
Alle activiteiten die het lichaam van de gebruiker nog wel zelf kan controleren, kan in principe vele malen beter dan een stuk techniek dat aan het lichaam wordt toegevoegd.
Het toevoegen van (technische) functies die het lichaam ook nog zelf heeft, levert in het algemeen alleen nieuwe beperkingen op.

Cosmetiek, Comfort en Controle

Cosmetiek, Comfort en Controle zijn de centrale uitgangspunten bij alle producten van Orthopaedie 2000
Zij sluiten zeer goed aan bij klinische indicaties en contra-indicaties van de gebruiker alsmede bij de meer subjectieve aspecten als gewenst activiteitenniveau en maatschappelijk participatieniveau.
Technische voorzieningen zijn in principe slechts tot op zekere hoogte in staat een effectieve bijdrage te leveren aan de persoon met lichamelijke beperkingen.
Nieuwe ontwikkelingen in materialen, biomechanische inzichten en klinische aspecten bieden de ruimte om vanuit de begrippen cosmetiek, comfort en controle tot nieuwe en effectieve innovaties te komen.
Het kan altijd beter.